Startsidan Startsidan Hur det går till Senaste nytt Om Clickforlife Kontakt Se alla hjälporganisationer Våra annonsörer Samarbetspartners Att annonsera Se alla resultat Tipsa en kompis Gör till startsida Gör en insats själv

Rädda Regnskogen

 

Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. De arbetar för att skydda den tropiska skogen och de stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Genom att göra detta förebygger dem risk för att lokalbefolkningens enda inkomstkälla är skövling av skog. Föreningen är mycket ung och energisk - startade år 2005. De har en liten administration som sköts med frivilliga krafter.

 

 

Deras projekt väljs ut med stor omsorg. Många faktorer ska tas med i bedömningen: Skogsområdets sociala och biologiska skyddsvärde, den lokala organisationens kompetens, utsikerna för att skyddet ska fungera långsiktigt, hur stort behovet är, vad insatserna beräknas kosta. Deras största stödprojekt idag är skyddet av molnskogen i bergen kring floden Cambugán i nordvästra Ecuador.

 

Cambugánskogen har ett mycket högt skyddsvärde. Vissa delar är i princip opåverkade av människor och artrikedomen är mycket stor. Rikedomen av lianer, orkidér och mossa är påfallande. Djurlivet har ännu inte undersökts.

 

För att Cambugánskogen ska bevaras långsiktigt, samarbetar gruppen med de sex familjer som bor i dalgången längs floden. Byborna garanteras rätten att bruka delar av skogen och sin odlingsmark. Tillsammans vaktar man skogen mot illegala timmerhuggare.

 

Skogen hotas av uppodling, av illegal avverkning och av penningstarka personer som vill investera i turistanläggningar. Det gäller att hinna före dem. När man väl bildat ett naturreservat, vill man skapa modeller för hållbart jordbruk, och en fältstation för forskning, utbildning och hänsynsfull turism. Allt i samarbete med byborna förstås.

 

De personer i Ecuador som arbetar för att skydda Cambugán är medlemmar i de ideella organisationerna Fundación Cambugán och Instituto Allpa Janpirina, med bas i Quito. Det är Fundación Cambugán som har det ekonomiska ansvaret. I Sverige får de stöd av Föreningen Rädda Regnskog.

 

 

Rädda Regnskogs 5 skäl till varför man bör bevara regnskog:

 

1. Livets arv - Regnskog och biologisk mångfald.

Regnskog täcker ungefär sju procent av världens landyta, men beräknas idag vara hem åt långt över hälften av jordens arter. I Ecuador har forskare hittat 245 arter av träd på ett hektar (100*100meter). I hela Sverige finns bara ett 40-tal inhemska trädarter! Utan den biologiska mångfalden fungerar inte ekosystemen. När regnskog försvinner utrotas arter för alltid, och vi kan inte veta vilka konsekvenser det får.

 

2. Kolförråd - Regnskog och klimat.

En regnskog är som ett stort kolförråd: kol finns bundet i trädens stammar och blad, i alla levande organismer och i marken. Om man hugger ner regnskog så omvandlas detta kol till koldioxid som sedan hamnar i atmostfären, där det bidrar till klimatförändringar. FN:s jordbrukorganisation (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nation) beräknar att mer än en fjärdedel av koldioxidutsläppen beror på avskogning, främst i tropikerna.

 

3. Apoteket Regnskog.

Många av de mediciner vi använder idag kommer ursprungligen från växter, man räknar med att över 40 procent av alla mediciner har aktiva substanser som bygger på ämnen i växtriket. Det upptäckts hela tiden nya växtarter som kan användas medicinskt, främst i de tropikerna där artikedomen är störst. Kanske finns botemedel för svåra sjukdomar därute någonstans, det gäller bara att hitta dem innan det är för sent... För människorna som däremot bor i regnskogen är dess roll som apotek mer direkt - de använder växter som finns i närheten helt enkelt. Forskning har visat att urbefolkningar kan ha kunskap om och använder över 1000 olika växtarter. I u-länderna har man uppskattat att 80% av befolkningen är beroende av folkmedicinska kurer vid olika sjukdomstillstånd och att 85% av kurer baseras på växter. Skogens mångfald, och kunskapen om den är därför livsnödvändig.

 

4. Skafferiet - Regnskog och råvarorna.

Många av de livsmedel vi använder har ursprungligen hämtats från regnskog. Kaffe, bananer, paranötter, ananas, avocado och kakao är bara några få exempel. På samma sätt som med medicinerna används regnskogens råvaror mer direkt av lokalberfolkningen. Ett av de främsta livmedlen för regnskogsfolket är faktiskt fisk från skogens vattendrag, som utgör en viktig proteinkälla. Studier av Quichafolket i Ecuador har visat att de har olika användningsområden för i princip alla trädarter - som byggmaterial, mediciner, ved och mat.

 

5. Ekosystemtjänster - Skogen, vattnet och jorden.

När regnskog huggs ner uppstår ofta oväntade konsekvenser som exempelvis översvämningar eller jordflykt. När skogen försvinner kan den inte längre leverera ekosystemtjänster till samhället. Ekosystemtjänster är nyttor våra mänskliga samhällen får från ekosystemen, oftast helt gratis. Skogar levererar många viktiga ekosystemtjänster:

 

• De rymmer massor av olika arter - biologisk mångfald - som ger oss mat, mediciner och utgör grunden för övriga tjänster.

 

• De fungerar som översvämningsskydd, genom att likt jättelika tvättsvampar dra åt sig vatten från de tropiska regnen som de sen släpper ifrån sig successivt genom floder och vattendrag. När skogen är borta kommer vattnet istället ojämnt under året, vilket resulterar i översvämningar under regntid och torka under torrtid.

 

• De renar vattnet som passerar genom dem. En tredjedel av världens 105 största städer är beroende av skogklädda avrinningsområden för att invånarna ska ha rent vatten.

 

• De skyddar marken från erosion. Många ton matjord rinner ut i floder och hav varje år från avskogade områden, med förskräckliga konsekvenser för jordbruket. Jorden hamnar i floder och hav där den orsakar grumling som bland annat förstör vattenekosystemen (exempelvis korallrev) och därmed fisket.

 

Webbdesign & Webbproduktion: MW Production & Design - MWPD.net       •       Logotype, Grafisk formgivning & Webbdesign: Kollor Designbyrå